VEAM

Đại diện lãnh đạo VEAM tại buổi giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu VEAM tại HNX.

Theo thông tin từ HNX, VEAM được thành lập năm 1990 với 12 nhà máy cơ khí và bao gồm hơn 7 nghìn cán bộ công nhân viên. Từ năm 1995, VEAM đã trở thành một trong những doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh máy nông nghiệp ở trong nước và mở rộng xuất khẩu sản phẩm sang các nước trong khu vực châu Á.

Năm 2002, Tổng công ty cổ phần hóa các đơn vị thành viên và năm 2010 VEAM chuyển đổi mô hình hoạt động từ tổng công ty nhà nước thành công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước. Hiện nay VEAM đang quản lý 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 11 công ty con, 9 công ty liên kết và 1 viện nghiên cứu.

Hoạt động chính của VEAM là sản xuất, kinh doanh động cơ và máy nông nghiệp, ô tô-xe máy và công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra, VEAM còn kinh doanh vận chuyển hàng hóa, khai thác và chế biến quặng sắt, mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng cơ khí.

Doanh thu, lợi nhuận sau thuế dự kiến của VEAM giai đoạn 2016-2019:

Chỉ tiêu

2016

2017

2018

2019

Doanh thu (tỷ đồng)

5.715

5.405

4.931

5.241

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

3.500

3.100

2.300

2.400

Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)

26,3

23,3

17,3

18,1

Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (đồng)

2.634

2.333

1.731

1.806

Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (%)

18

16

12

13

Được biết, tổng giá trị phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty vào thời điểm ngày 1/7/2014 là 13.288 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 13.288 tỷ đồng.

Nhà nước tiếp tục nắm giữ 51% vốn điều lệ, tương đương hơn 677,6 triệu cổ phần; 478,3 triệu cổ phần sẽ được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược, tương đương 36% vốn điều lệ; 5,6 triệu cổ phần dành cho người lao động và hơn 167 triệu cổ phần, tương đương 12,57% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai tại HNX./.

Duy Thái