Diện tích bồi thường giảm hơn 43 ha

Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo kết quả khái toán dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn đi qua địa bàn Đồng Nai gửi UBND tỉnh.

Theo đó, sau khi rà soát hồ sơ thu hồi đất đối với các trường hợp có đất bị thu hồi của các dự án thành phần và đối chiếu các quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường do UBND TP. Biên Hòa và UBND huyện Long Thành phê duyệt, kết quả khái toán cho thấy kinh phí bồi thường, GPMB của cả 2 dự án thành phần đều tăng.

Đồng Nai: Vì sao bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng hơn 2 nghìn tỷ đồng?
Phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng thêm hơn 2 nghìn tỷ đồng so dự tính. Ảnh: Việt Dũng

Trong đó, Dự án thành phần 1 tăng hơn 1.066 tỷ đồng, Dự án thành phần 2 hơn 1.019 tỷ đồng.

Theo báo nghiên cứu khả thi của 2 dự án thành phần (1 và 2), Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được phê duyệt thì chi phí bồi thường, GPMB Dự án thành phần 1 là hơn 2,8 nghìn tỷ đồng; Dự án thành phần 2 là gần 2,2 nghìn tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh, giá trị về hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xất nông nghiệp được khái toán giảm hơn 184 tỷ đồng so với số liệu trong báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần.

Điều đáng nói là phần diện tích đất phải bồi thường của cả 2 dự án thành phần này đều giảm so với diện tích trong báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó Dự án thành phần 1 là gần 20 ha, Dự án thành phần 2 là hơn 23 ha. Nguyên nhân, theo lý giải của Ban Quản lý dự án bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư là do phần diện tích đất công trong báo cáo nghiên cứu khả thi được tính vào phần diện tích đất được bồi thường (trong khi phần diện tích đất này chỉ được bồi thường tài sản trên đất theo quy định tại Điều 82 Luật Đất đai.

Vật giá ‘‘leo thang’’ đẩy chi phí đền bù tăng

Về nguyên nhân khiến kinh phí bồi thường, GPMB các dự án thành phần Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn Đồng Nai tăng, Ban Quản lý dự án bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh cho rằng, chủ yếu do giá bồi thường đất, nhà, tài sản, vật nuôi trên đất, chi phí di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật đều tăng.

Đồng Nai: Vì sao bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng hơn 2 nghìn tỷ đồng?
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi hình thành sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương liên quan. Ảnh: Việt Dũng

Cụ thể, về bồi thường đất phi nông nghiệp, tại các quyết định phê duyệt dự án đầu tư thì giá đất ở bồi thường được áp dụng theo giá đất ở đô thị thuộc vị trí 2 (đoạn đi qua TP. Biên Hòa) và giá đất ở nông thôn giữa vị trí 2 và vị trí 3 (đoạn qua huyện Long Thành) của quốc lộ 51, giá đất dao động từ 2,3 triệu đồng/m2 đến 4 triệu đồng/m2 đối với với khu vực huyện Long Thành và 5 triệu đồng/m2 đến 7 triệu đồng/m2 đối với khu vực TP. Biên Hòa.

Tuy nhiên, tại các quyết định phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường dự án thành phần 1 và 2 do UBND TP. Biên Hòa và UBND huyện Long Thành phê duyệt, giá đất các vị trí tương ứng đều cao hơn so với giá đất được áp dụng trong báo cáo nghiên cứu khả thi của 2 dự án.

Tương tự, giá bồi thường đất nông nghiệp tại các quyết định phê duyệt giá đất để tính bồi thường do UBND TP. Biên Hòa và UBND huyện Long Thành ban hành cũng cao hơn so với giá đất được áp dụng trong báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần.

Ban Quản lý dự án bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư cho biết, số lượng nhà xây dựng trên đất nông nghiệp tại địa bàn các xã, phường có đất bị thu hồi lớn hơn nhiều so với số liệu thống kê, đặc biệt là tại các phường Phước Tân, Tam Phước (TP. Biên Hòa). Trong khi đó, kinh phí di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật đường điện, nước của cả 2 dự án thành phần đều tăng hơn so với các quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Cụ thể, kinh phí di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật đường điện, nước của dự án thành phần 1 và 2 tăng gần 600 tỷ đồng.