hoa quả

Kiwi Xanh nhập khẩu từ New Zealand. Ảnh: Diệu Hoa

Trong đó, mặt hàng rau ước đạt 292 triệu USD, tăng 44,8% so với cùng kỳ 2017 và mặt hàng quả ước đạt 812 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2018 là thị trường Thái Lan, chiếm 44,4% thị phần, Trung Quốc chiếm 21,3%...

Trong 7 tháng đầu năm 2018 giá trị nhập khẩu rau quả ở hầu hết các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm 2017 ngoại trừ thị trường Thái Lan và thị trường Mianma. Cụ thể, thị trường có giá trị nhập khẩu rau quả tăng nhiều nhất là thị trường Hàn Quốc, tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ và thị trường Úc.

Xuất khẩu rau quả tháng 8 năm 2018 ước đạt 346 triệu USD, đưa giá
trị xuất khẩu rau quả 8 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 14,1% so
với cùng kỳ năm 2017.

Diệu Hoa