Kính mời Quý khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng và nhu cầu mua axit sunfuric để sử dụng để sản xuất hoặc kinh doanh đến tham gia chào giá mua axit sunfuric tại Phiên chào giá này.

Thông tin về số lượng mỗi loại hàng hóa mời chào giá, thời gian và địa điểm giao hàng và các thông tin liên quan khác quy định tại Thông báo mời chào giá cạnh tranh tiêu thụ axit sunfuric.

Thời gian, địa điểm nhận Thông báo mời chào giá rộng rãi: Từ 10h00 ngày 18/12/2023 đến 17h00 ngày 25/12/2023 (trừ ngày nghỉ, ngày lễ), tại Phòng Kinh doanh VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá được cho vào phong bì kín, có niêm phong của đơn vị phát hành, được gửi/nộp trực tiếp về Phòng Kinh doanh VIMICO, số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội trước 14h00 ngày 26/12/2023.

Cá nhân đến nhận Thông báo mời chào giá rộng rãi phải xuất trình cho bên mời chào giá Giấy giới thiệu hợp pháp, hợp lệ do đơn vị tham gia chào giá phát hành.

Thông tin Phiên chào giá rộng rãi tiêu thụ axit sunfuric được thông báo trên Thời báo tài chính Việt Nam, các trang điện tử vimico.vn, portal.vimico.vn./.