Xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Không chỉ giữ vững các tiêu chí về nông thôn mới, xã đang phấn đấu trở thành một trong những xã "Nông thôn mới tiên tiến" của TP Hải Phòng.

Góp phần vào thành công trên không thể không nhắc tới sự lãnh đạo sát sao, đúng đắn và kịp thời của Đảng bộ xã Vinh Quang trong thời gian qua.

Phát huy toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

Ông Đỗ Tiến Thành, Bí thư Đảng uỷ xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho biết: “Vinh Quang là vùng đất có bề dầy lịch sử, trải qua nhiều thế hệ nhân dân trong xã đã đoàn kết xây dựng quê hương, hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, cần cù trong lao động, dũng cảm trong chế ngự thiên nhiên và chống giặc ngoại xâm. Từ khi có Đảng lãnh đạo, những truyền thống tốt đẹp đó càng được khơi dậy, phát huy cao độ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước”.

Vĩnh Bảo, Hải Phòng: Sắc mới trên quê hương Vinh Quang
 Phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn của quê hương trong kháng chiến, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ xã Vinh Quang luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng...   Ông Đỗ Tiến Thành - Bí thư Đảng uỷ xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng  

Hồi tưởng lại truyền thống của địa phương, ông Thành cho biết thêm: Trong những năm tháng trường kỳ kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng Cộng sản, nhân dân xã Vinh Quang đã anh dũng chiến đấu nhiều trận lớn, nhỏ, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí quân trang, quân dụng của địch. Hàng trăm thanh niên của xã đã lên đường nhập ngũ, đi dân công hoả tuyến, 71 người đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hàng chục người con ưu tú, đảng viên trung kiên khi bị sa vào tay giặc đã thể hiện khí phách hiên ngang không chịu khuất phục kẻ thù, như đồng chí Vũ Văn Hoạch, Nguyễn Văn Am, Vũ Văn Hữu....

Từ những đóng góp sức người, sức của vào thành công của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Vinh Quang được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, có 25 Bà mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 1 gia đình cách mạng, 4 gia đình có công với nước được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập, trên 600 người được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương chống Pháp, chống Mỹ. Nhiều gia đình có ba thế hệ cầm súng kháng chiến, 11 gia đình có từ 2 -3 liệt sỹ...

Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương

Sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, quán triệt sâu sắc quan điểm: “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”, Đảng ủy xã Vinh Quang xác định việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương có vai trò quan trọng góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Xã đã tích cực ứng dụng các tiến bộ của khoa học, kỹ thuật trên các lĩnh vực làm cho tốc độ phát triển kinh tế tăng lên nhanh chóng.

Đến nay, Vinh Quang đã thay da đổi thịt rất nhiều. Tỉ trọng thương mại dịch vụ đến năm 2016 đạt 31%. Năng suất lúa từ 4,6 tấn/ha năm 1986 lên 10 tấn năm 2001, gần 13,2 tấn/ ha năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người 1996- 2000 là 2,5 triệu đồng/ người, đến nay đạt 40 triệu đồng/người/ năm. Tỉ lệ hộ nghèo 80% (1975), 18% năm 2000 và đến nay (2016) là 2,6%.

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2016, Vinh Quang đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới: 100% đường liên thôn, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa sạch đẹp; 100% thôn có nhà văn hóa, sân thể thao, không còn nhà tạm, nhà dột nát…

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Tiến Thành, để thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới thì công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân phải được đặt lên hàng đầu. Khi tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì đã đạt được thành công bước đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, phải sắp xếp, lựa chọn thực hiện các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chọn những tiêu chí phù hợp với nguyện vọng của người dân để thực hiện trước. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi"; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người dân…

Ngoài ra, đây còn là những thành quả quan trọng của quá trình nỗ lực vượt khó vươn lên của nhân dân, cán bộ, đảng viên và những đóng góp của người con công tác, sinh sống ở mọi nơi hướng về quê hương. Nhờ có phong trào này mà diện mạo mới của quê hương đẹp hơn rất nhiều, các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội được triển khai đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Chia sẻ về những kế hoạch trong thời gian tới, ông Đỗ Tiến Thành cho biết: “Trong thời gian tới, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đạt 19/19 chỉ tiêu, Đảng bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo và tham mưu trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh phát triển đa dạng hóa các ngành nghề sản xuất- hàng hóa- dịch vụ- tiểu thủ công nghiệp…".

Tiếp tục coi trọng vấn đề giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ xã Vinh Quang đã tiếp tục chỉ đạo và tham mưu trong việc triển khai quy hoạch lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, luân canh tăng vụ, đẩy mạnh sản xuất cây vụ đông, sản xuất theo quy mô gia trại, trang trại, tận dụng những ưu thế của tự nhiên để phát huy thế mạnh cho xã như nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.

Không chỉ giữ vững các tiêu chí về nông thôn mới, xã đang ra sức phấn đấu trở thành một trong những xã "Nông thôn mới tiên tiến" của thành phố Hải Phòng trước năm 2020. Do đó, xã tiếp tục phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực của địa phương, đồng thời thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn, kết hợp với việc huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và đóng góp của nhân dân để triển khai thực hiện thành công chương trình.

"Phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn của quê hương trong kháng chiến, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, động viên nhân dân tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực" - Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang khẳng định./.

PV