4

Theo lộ trình, kế hoạch cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, kể từ tháng 9/2014, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc là 1 trong 5 địa phương sẽ triển khai Hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin các cấp của ngành Thuế (TMS).

Nhằm đạt chỉ tiêu 100% DN đang hoạt động trên toàn tỉnh thực hiện khai thuế điện tử và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong công tác nộp thuế điện tử mà Tổng cục Thuế giao (tối thiểu 250 DN trong năm 2014), Cục Thuế Vĩnh Phúc đã chỉ đạo đến các phòng, chi cục thuế chú trọng thực hiện các văn bản có tính pháp lý để đôn đốc các DN phải thực hiện kê khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế thông qua phương tiện điện tử.

Đồng thời bổ sung nghĩa vụ của người nộp thuế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao quản trị doanh nghiệp, cũng như phát triển phương thức quản lý thuế điện tử.

Bên cạnh đó, triển khai mạnh việc thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử thông qua ngân hàng thương mại (đến tháng 7/2014, Tổng cục Thuế đã triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử tới ngân hàng: BIDV, VietinBank, VietcomBank, AgriBank và MBBank).

Lãnh đạo Cục thuế Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo, giao đầu mối triển khai cho các phòng kiểm tra thuế, các chi cục thuế chịu trách nhiệm rà soát toàn bộ các DN chưa thực hiện kê khai thuế điện tử, thực hiện đôn đốc sát sao để NNT triển khai thực hiện đảm bảo về chỉ tiêu số lượng DN kê khai thuế điện tử chốt đến ngày 31/10/2014 là 98% DN trên toàn tỉnh./.

Đức Minh