Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý I/2022 tới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE ETF và V.N.M FTF sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 18/3, trong khi các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn, vào ngày 28/2.

Theo đó, MV Index Solutions (MVIS) sẽ công bố kết quả cơ cấu danh mục quý I của chỉ số MVIS Vietnam Index - chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) vào 11/3. Đối với V.N.M ETF, quỹ sẽ giao dịch trong thời gian 14 - 18/3.

Dựa trên số liệu cập nhật ngày 25/2, SSI Research dự báo cổ phiếu CEO, PVD và VIX có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đủ các yêu cầu. Trong khi đó, sẽ không có cổ phiếu nào bị loại ở kỳ cơ cấu lần này.

Giả định với 3 cổ phiếu thêm mới như trên, danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index sẽ có 53 cổ phiếu, trong đó có 39 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan. Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 25/2 đạt 544 triệu USD.

SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục mới:

VND, NLG, CEO, PVD, VIX có thể được hai ETF ngoại gọi tên

Còn FTSE Russell sẽ công bố danh mục mới của FTSE Vietnam Index - chỉ số cơ sở của quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (FTSE ETF) vào 4/3. Quỹ này sẽ có thời gian từ 7 – 18/3 để điều chỉnh danh mục.

Cùng dựa trên dữ liệu chốt ngày 25/2, SSI Research dự báo VND và NLG có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đủ các yêu cầu. Trong khi đó, APH có thể bị loại khỏi danh mục chỉ số này.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 27 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 25/2 đạt 370 triệu USD.

SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ:

VND, NLG, CEO, PVD, VIX có thể được hai ETF ngoại gọi tên

Đối với FTSE Vietnam 30 Index, SSI Research dự báo sẽ không có thay đổi về thành phần trong kỳ này, giữ nguyên 30 cổ phiếu hiện có trong danh mục. Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF hiện có tổng tài sản là 507 triệu USD.

SSI Research ước tính tỷ trọng danh mục mới như sau:

VND, NLG, CEO, PVD, VIX có thể được hai ETF ngoại gọi tên