fdi hai duong

3 tháng đầu năm Hải Dương đã thu hút thêm được 319,4 triệu USD, tăng 11,1 lần so với con số 28,6 triệu USD của 3 tháng đầu năm 2013. Ảnh minh họa

Đây là một trong số 8 dự án FDI mới được tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao bởi số vốn đăng ký lớn. Dự án do doanh nghiệp Canada đầu tư với mục tiêu thành lập bệnh viện đa khoa và các dịch vụ y tế liên quan tại Hải Dương.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, 3 tháng đầu năm, 8 dự án FDI mới có tổng vốn đăng ký đạt 248 triệu USD, cùng với đó là 6 dự án FDI đăng ký tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 71,4 triệu USD.

Tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm, 3 tháng đầu năm Hải Dương đã thu hút thêm được 319,4 triệu USD, tăng 11,1 lần so với con số 28,6 triệu USD của 3 tháng đầu năm 2013.

Đánh giá về kết quả này, trong báo cáo tình hình thu hút FDI 3 tháng đầu năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương nhận định: Kết quả thu hút FDI 3 tháng đầu năm là dấu hiệu khả quan trong thu hút FDI trong năm 2014.

Từ kết quả này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đã mạnh dạn đặt ra mục tiêu thu hút, giải ngân vốn FDI cho cả năm 2014. Hải Dương dự kiến thu hút được 450 triệu USD vốn FDI, trong đó 300 triệu USD là vốn cấp mới và 150 triệu USD là vốn đăng ký tăng thêm. Vốn FDI giải ngân trên địa bàn dự kiến đạt 200 triệu USD./.

Theo VGP