Cụ thể, CtyCP Chứng khoán Á Âu (AAS) trong ngày giao dịch 26/03/2014 tạm thời bị mất khả năng thanh toán cho các giao dịch chứng khoán phải sử dụng tới tiền Quỹ hỗ trợ thanh toán. Cũng tại quyết định, VSD yêu cầu công ty phải có trách nhiệm trả Quỹ hỗ trợ theo đúng thời gian quy định và tăng cường kiểm soát hoạt động chứng khoán đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn tới việc mất khả năng thanh toán cho các giao dịch chứng khoán.

3 công ty chứng khoán còn lại bị VSD cảnh cáo là: CtyCP Chứng khoán Đông Nam Á (SAS); CtyCP Chứng khoán Việt Nam và CtyCP Chứng khoán An Thành (ATSC). Nguyên nhân bị cảnh cáo của 3 công ty này đều do trong tháng 3/2014 đã 3 lần bị VSD nhắc nhở bằng văn bản vì không thực hiện xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền. Đồng thời, tại 3 quyết định VSD đều yêu cầu các công ty chứng khoán bị cảnh cáo đợt này phải có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của VSD.

Trước đó ngày 26/3, VSD cũng đã đồng loạt công bố 4 quyết định cảnh cáo đối với 4 công ty chứng khoán do trong tháng 3/2014, VSD đã 3 lần nhắc nhở bằng văn bản vì không thực hiện xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền là Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS); CtyCP Chứng khoán Việt Quốc (VQS); CtyCP Chứng khoán Hùng Vương (HVS); CtyCP Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC)./.

Hồng Quyên