Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), khoản 5, điều 137 Luật các TCTD 2024 có quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần.

Xây dựng lộ trình tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn mua cổ phần ngân hàng
Xây dựng lộ trình tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn mua cổ phần ngân hàng. Ảnh: T.L
Nhà đầu tư ngoại mua cổ phần ngân hàng: Rào cản lớn nhất là nợ xấu Đề xuất sửa đổi một số quy định nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần ngân hàng

Theo đó, tổ chức tín dụng, công ty con của TCTD không được góp vốn, mua cổ phần của một số doanh nghiệp, tổ chức tín dụng. Đó là những trường hợp doanh nghiệp, TCTD khác là cổ đông, thành viên góp vốn của TCTD đó; doanh nghiệp, TCTD khác là người có liên quan của cổ đông lớn, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng đó.

NHNN cần phải xây dựng, ban hành thông tư mới hướng dẫn TCTD có các khoản góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, TCTD khác quy định tại điểm b khoản 5 Điều 137 của Luật này. Công ty con của TCTD có các khoản góp vốn, mua cổ phần quy định tại khoản 5 Điều 137 của Luật này trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật này theo quy định của Thống đốc NHNN.

Trên thực tế, có thể phát sinh trường hợp TCTD, công ty con của TCTD đang có các khoản góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại khoản 5 Điều 137 Luật Các TCTD 2024. Vì vậy, việc ban hành thông tư là cần thiết để TCTD có cơ sở pháp lý thực hiện trong thực tiễn./.