Theo ông Phạm Trọng Thực - Phó Cục trưởng Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường quốc gia, tỷ lệ tiêu thụ tro, xỉ tại các nhà máy nhiệt điện, hóa chất đã tăng lên hàng năm. Nếu như năm 2018, tỷ lệ tiêu thụ mới đạt 38,5%, đến năm 2020, đã nâng lên 50%. Toàn ngành phấn đấu năm 2025 đạt khoảng 80%.

Để làm được điều này, ngành Công thương có chiến lược về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với ngành năng lượng, như: xử lý tro, xỉ, bảo vệ môi trường đối với nước thải của các nhà máy nhiệt điện; khai thác hầm lò chú ý đến quản lý khí mê tan, bụi, nước ngầm trong quá trình sản xuất... Đặc biệt là yêu cầu chủ doanh nghiệp phải đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường.

Xử lý 80% tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón để bảo vệ môi trường
Xử lý 80% tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón để bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 1818/QĐ-BCT ngày 20/7/2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg (ngày 26/3/ 2021) về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Đến nay, 100% doanh nghiệp đã lập phương án tiêu thụ tro, xỉ. Công tác xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện tiến hành thuận lợi. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn để sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông cũng từng bước được hoàn thiện.

Điển hình trong việc thúc đẩy tiêu thụ, tái sử dụng tro, xỉ phải kể đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Công ty đầu tư nhiều nguồn lực để thúc đẩy tiêu thụ, tái sử dụng tro, xỉ, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, từ năm 2016 - 2021, tổng lượng tro bay của công ty đã tiêu thụ đạt gần 4,8/4,9 triệu tấn, lượng tro, xỉ tiêu thụ đạt hơn 1,65/0,86 triệu tấn.

Các nhà máy, công ty nhiệt điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã xây dựng và triển khai Đề án tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao. EVN đặt mục tiêu đến năm 2025, tiêu thụ toàn bộ lượng tro, xỉ tồn trữ tại các bãi chứa./.