hải quan

Cán bộ hải quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hải Anh

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP (ngày 9/4/2020) và công văn 490/BTC-CST (ngày 15/1/2021) của Bộ Tài chính về việc về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất ô tô và cụm linh kiện xuất khẩu phục vụ mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm, Tổng cục Hải quan có ý kiến đối với đề nghị của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast (địa chỉ đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Bà, TP. Hải Phòng) như sau:

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 11057/VPCP- KTTH (ngày 31/12/2020) của Văn phòng Chính phủ: “Đồng ý việc miễn thuế nhập khấu linh kiện ô tô của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh Vinfast để sản xuất, lắp ráp xe ô tô và cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài cho mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm theo đề xuất của Bộ Tài chính tại các văn bản 13502/BTC-CST ngày 03/11/2020 và 39/BC-BTC ngày 31/3/2020"

Căn cứ công văn số 490/BTC-CST (ngày 15/01/2021) của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cục hải quan địa phương thực hiện miễn thuế nhập khẩu linh kiện ô tô của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast để sản xuất, lắp ráp xe ô tô và cụm linh kiện xuất khẩu ra nước ngoài cho mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm theo diện trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định 134/2016/NĐ-CP và văn bản số 13502/BTC-CST (ngày 03/11/2020) và văn bản 39/BC-BTC (ngày 31/3/2020) đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Theo đó, cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu thực hiện kiểm tra hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện điểm 9 Nghị quyết 41/NQ-CP, cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn thuế và lập lệnh hoàn trả số thuế nộp thừa cho doanh nghiệp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan hải quan có văn bản yêu cầu doanh nghiệp nộp bổ sung hoặc giải trình. Trường hợp doanh nghiệp đã bổ sung, giải trình nhưng cơ quan hải quan vẫn chưa đủ cơ sở để hoàn thuế thì quan hải quan kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế để xác định chính xác số tiền thuế nhập khẩu được hoàn.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) về tổng số tiền thuế đủ điều kiện hoàn, số tiền thuế đã được hoàn trả cho doanh nghiệp trong tháng vào ngày thứ 10 của tháng kế tiếp cho đến khi thực hiện hoàn trả toàn bộ số tiền thuế nộp thừa nêu trên cho doanh nghiệp. Trường hợp phát sinh vướng mắc báo cáo Tổng cục Hải quan kèm đề xuất hướng xử lý để Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

Ngọc Linh