Trong đó, lĩnh vực đất đai đã tiến hành 4 đoàn thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường của một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắc Nông, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Lĩnh vực môi trường đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học của một số tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 74 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 14 tỷ đồng.

Lĩnh vực khoáng sản đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với một số tổ chức tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua thanh tra, kiểm tra đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Lĩnh vực tài nguyên nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước của một số tổ chức, cá nhân tại một số tỉnh, thành trên cả nước và kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông đối với 2 thủy điện, qua kiểm tra đột xuất đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là hơn 800 triệu đồng./.

Hồng Quyên