Ngày 18/6/2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) ban hành Quyết định số 250/QĐ-TCDT giao Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thực hiện xuất cấp không thu tiền 557,76 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) nhập kho năm 2023, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh An Giang để cứu đói cho nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.

xuất cấp không thu tiền 1.832,655 tấn gạo
Xuất cấp hơn 1.800 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 3 địa phương dịp giáp hạt năm 2024. Ảnh: Khánh Huyền

Tại Quyết định số 249/QĐ-TCDT, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Bắc Thái thực hiện xuất cấp không thu tiền 845,175 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2023, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Cao Bằng theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Cao Bằng.

Cũng trong ngày 18/6/2024, tại Quyết định số 248/QĐ-TCDT, Tổng cục DTNN giao các Cục DTNN khu vực (Tây Bắc, Vĩnh Phú) thực hiện xuất cấp không thu tiền 429,72 tấn gạo từ nguồn DTQG nhập kho năm 2023, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Lai Châu theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Lai Châu.

Cụ thể, Cục DTNN khu vực Tây Bắc thực hiện xuất 67,289 tấn gạo; Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thực hiện xuất 362,431 tấn gạo.

Các cục DTNN khu vực: Tây Nam Bộ, Bắc Thái, Tây Bắc, Vĩnh Phú sẽ hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 30/7/2024.

Tại các quyết định, Tổng cục DTNN yêu cầu lãnh đạo các cục DTNN khu vực có trách nhiệm báo cáo UBND các tỉnh về việc giao, nhận gạo để sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng thụ hưởng, đồng thời phối hợp với các sở, ban ngành của địa phương để tổ chức triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đã được địa phương phê duyệt.

Cục trưởng các cục DTNN khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo đã được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xuất cấp cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Ngay trong ngày 18/6/2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có công văn gửi UBND 3 tỉnh đề nghị sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận hơn 1.800 tấn gạo cho các đối tượng được cứu đói đảm bảo đúng định mức quy định, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành của địa phương phối hợp với các Cục DTNN khu vực: Tây Nam Bộ, Bắc Thái, Tây Bắc, Vĩnh Phú trong việc giao, nhận gạo.

Ngày 13/6/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 508/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.832,655 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Cao Bằng (845,175 tấn gạo), Lai Châu (429,72 tấn gạo), An Giang (557,76 tấn gạo) để hỗ trợ nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.