Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp 535,980 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 2 tỉnh: Yên Bái và Lào Cai cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

Cụ thể, Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái là 403,635 tấn gạo; và tỉnh Lào Cai là 132,345 tấn gạo.

Thủ tướng chỉ đạo, các địa phương phải sử dụng, cấp phát số gạo được giao đúng người, đúng đối tượng được hưởng.

Như vậy, trong năm nay, đây là lần thứ 2, tỉnh Yên Bái, tỉnh Lào Cai được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo. Lần thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ xuất cấp cho tỉnh Yên Bái 308 tấn gạo; tỉnh Lào Cai 162 tấn gạo.

Cũng trong tháng 4 này, số tỉnh được cấp gạo hỗ trợ cứu đói lần 2 bao gồm 5 địa phương: Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Phú Yên./.

Theo chinhphu.vn