Trong 10 tháng vừa qua, toàn hệ thống kho bạc nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

10 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán chi ngân sách trên 1,1 triệu tỷ đồng
10 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán chi ngân sách trên 1,1 triệu tỷ đồng. Ảnh: H.T

Các đơn vị KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

KBNN đã cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho Bộ Tài chính, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo từ KBNN, tính đến hết ngày 31/10/2023, toàn hệ thống đã thực hiện thanh toán 784.407 tỷ đồng chi thường xuyên, bằng 66,2% dự toán năm 2023 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2022, con số này cao hơn 31.382 tỷ đồng về giá trị, thấp hơn 1,5% về tỷ lệ so với dự toán.

Về chi đầu tư, tính đến hết ngày 31/10/2023, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 ước khoảng 380.398,9 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (667.299,9 tỷ đồng); bằng 52,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN (724.862,1 tỷ đồng).

Trong đó, vốn trong nước thanh toán 367.882,8 tỷ đồng, bằng 57,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 52,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN.

Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 12.516,1 tỷ đồng, bằng 44,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN.