100% DN thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Kiểm tra hàng hóa qua Cảng Vũng Áng. Ảnh: Huy Phong

Trong năm 2013 tình hình hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh (XNC) qua cửa khẩu cảng Vũng Áng đã có nhiều chuyển biến tích cực, kim ngạch XNK đạt 1,6 tỷ USD; thu thuế đạt 817 tỷ đồng.

Chi cục đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hải quan điện tử, áp dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động XNK, XNC tại Chi cục.

Việc quán triệt thực hiện tốt tuyên ngôn phục vụ khách hàng “chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả” của chi cục được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, không để xảy ra hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu.

Cùng với việc chú trọng thực hiện công tác cải cách, hiện đại hóa, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có lập trường chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ của ngành Hải quan trong tình hình mới... Chi cục cũng quan tâm mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, chủ động bố trí lực lượng trong thực hiện công tác chuyên môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động XNK, XNC, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp về làm thủ tục XNK và nộp thuế tại Chi cục Hải quan cảng Vũng Áng.

Dự kiến trong năm 2014, Chi cục tiếp tục thực hiện đổi mới theo hướng tạo thuận lợi, hợp tác thân thiện, thu hút doanh nghiệp XNK, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục Hải quan, tích cực triển khai hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, góp phần thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng./.

Lan Hương