Cụ thể, Bộ Tài chính đã rà soát đề nghị của 15 địa phương, qua đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ tổng số tiền hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm mặn vụ hè thu năm 2013 là 357 tỷ đồng, bao gồm: tiền điện 16,6 tỷ đồng, tiền dầu bơm nước 57 tỷ đồng, kinh phí nạo vét 284 tỷ đồng;

Đồng thời, hỗ trợ 93,9 tỷ đồng kinh phí chống hạn vượt định mức cho 13 địa phương. Kinh phí hỗ trợ sẽ sử dụng từ nguồn dự phòng NSTW.

Bộ Tài chính cho biết, trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2013, theo đó, về nguyên tắc các địa phương phải chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng NSĐP để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ hè thu năm 2013.

Để chia sẻ khó khăn giữa NSTW và NSĐP, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ nguyên tắc hỗ trợ kinh phí chống hạn đó là, chỉ xem xét hỗ trợ từ NSNN về tiền điện, tiền dầu bơm nước vượt định mức; đối với kinh phí nạo vét vượt định mức từ nguồn vốn sự nghiệp trên cơ sở đề nghị của địa phương và mức kinh phí nạo vét tối đa một địa phương không vượt quá 25 tỷ đồng.

Các khoản chi khác như sửa chữa trạm bơm, lắp đặt máy bơm dã chiến, đầu tư các công trình thủy lợi… các địa phương sử dụng NSĐP và huy động đóng góp của nhân dân theo quy định để xử lý.

Trước tình hình NSTW khó khăn, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được hỗ trợ 50% kinh phí. Các địa phương có thu điều tiết về NSTW, NSĐP đảm bảo kinh phí chống hạn. Các tỉnh còn lại và tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 30% kinh phí.

Được biết, thực tế Bộ Tài chính nhận được văn bản của 17 địa phương đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ hè thu năm 2013. Tuy nhiên, hai tỉnh là Bến Tre đề nghị hỗ trợ 58 tỷ đồng và tỉnh Trà Vinh đề nghị hỗ trợ 50 tỷ đồng, nhưng không chi tiết các danh mục thực hiện, nên chưa đủ cơ sở trình Thủ tướng xem xét hỗ trợ.

Danh sách 15 tỉnh đủ cơ sở hỗ trợ kinh phí: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cà Mau.

Huyền Trang