Vì thế, người nộp thuế khi thực hiện quyết toán cần đặc biệt lưu ý những điểm mới này. Việc cẩn trọng này trước tiên là nhằm tránh những sai sót, phiền phức không đáng có, kế đến là giúp cho việc quyết toán trở nên đơn giản, hiệu quả.

Media