kyket

Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký kết thỏa thuận tài trợ. Ảnh: LV

Thỏa thuận được coi là thỏa thuận bổ sung của Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia năm 1993. Đây là thỏa thuận dựa trên Quyết định số 827/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành GTVT, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia.

Theo đó, Chương trình Aus4Transport sẽ hỗ trợ Bộ GTVT Việt Nam xây dựng các dự án giao thông chất lượng và khuyến khích tăng cường đầu tư trong lĩnh vực giao thông. Chương trình cũng sẽ giới thiệu các tiến bộ khoa học và đổi mới sáng tạo trong chính sách và quy trình nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng triển khai dự án để đóng góp tích cực cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick cho biết, Chính phủ Australia đã hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng và góp phần vào sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Cầu Mỹ Thuận là minh chứng cho việc này và sắp tới cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long khánh thành sẽ giúp kết nối giao thương giữa các tỉnh thuộc đồng bằng này.

Chương trình hỗ trợ lần này đánh dấu một mốc rất quan trọng trong sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Australia. Dự án nhằm đảm bảo các dự án được xây dựng đảm bảo chất lượng cao nhất và thu hút được đầu tư mới, đồng thời giúp nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án trong ngành GTVT, bất kể nguồn tài chính từ đâu.

Nội dung của chương trình gồm 2 nhóm hoạt động: hỗ trợ chuẩn bị đầu tư các dự án do Bộ GTVT quản lý và cung cấp hỗ trợ chung nhằm nâng cao năng lực ngành GTVT.

Chương trình dự kiến được triển khai trong 5 năm, từ 2018 - 2022. Hai bên có thể xem xét gia hạn chương trình 5 năm tiếp theo, phụ thuộc vào kết quả đánh giá theo cơ chế được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia thông qua cũng như việc phê duyệt phân bổ ngân sách hàng năm thông thường của Quốc hội Australia.

Tổng ngân sách tài trợ của Chính phủ Australia dự kiến dành cho chương trình hỗ trợ này là khoảng 30 triệu đô la Úc. Khoản kinh phí này sẽ bao gồm: Chi phí triển khai, quản lý và giám sát chương trình. Chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp cho chương trình chủ yếu dưới dạng nhân vật lực như cán bộ đối tác, hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính, bao gồm cả cấp visa cho nhân sự phía Australia, hoàn thuế VAT và hải quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá cao các dự án hỗ trợ của Chính phủ Australia tại Việt Nam trong thời gian qua, nhất là việc xây dựng cầu Mỹ Thuận và cầu Cao Lãnh ở đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Văn Thể cho biết, quan điểm của Chính phủ Việt Nam là phải có đột phá về hạ tầng. Nếu hạ tầng tốt thì các ngành kinh tế khác đều phát triển theo. Vì vậy, Việt Nam rất mong có nhiều nhà đầu tư Australia đến với Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải mà trong nhiều ngành kinh tế khác.

Mai Lâm