tải trọng

Kiểm tra tải trọng xe trên Quốc lộ 10, Hải Phòng. Ảnh: TL

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tính riêng tháng 11/2015, các Trạm KTTTX trên cả nước và Thanh tra các Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra 61.056 xe, trong đó có 4.339 xe vi phạm, chiếm tỉ lệ 7%, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 31,2 tỷ đồng.

Tại các địa phương, các Sở GTVT đã kiểm tra 14.994 xe, đã xử lý và cắt thùng chở hàng tại chỗ 6.122 xe, và 4.312 xe tự khắc phục.

Ngoài ra, 9 đoàn thanh tra của 4 Cục Quản lý đường bộ (QLĐB) cũng kiểm tra 6.887 xe. Trong đó, có 1.400 xe vi phạm kích thước thành thùng, đã cắt tại chỗ 461 xe, lái xe, chủ xe tự khắc phục 632 xe, giữ tem kiểm định 291 xe, biện pháp xử lý khác 16 xe.

Tính đến hết tháng 11/2015, các tổ cơ động, đột xuất thuộc các Cục QLĐB cũng đã đẩy mạnh xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng và kích thước thùng chở hàng.

Trong đó, Cục QLĐB I đã kiểm tra 2.090, phát hiện 1.503 xe vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 30,2 tỷ đồng, số tiền đã nộp phạt hơn 17,9 tỷ đồng. Cục QLĐB II đã kiểm tra 769 xe, phát hiện 498 xe vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 6 tỷ đồng, số tiền đã chấp hành nộp phạt hơn 4,9 tỷ đồng.

Cục QLĐB III đã kiểm tra 645 xe, phát hiện 245 xe vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 2,53 tỷ đồng, số tiền đã chấp hành nộp phạt gần 1,8 tỷ đồng. Cục QLĐB IV đã kiểm tra kiểm tra 571 xe, phát hiện 324 xe vi phạm, phạt vi phạm hành chính gần 4,7 tỷ đồng, số tiền đã chấp hành nộp phạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, các Trạm KTTTX trên cả nước và Thanh tra các Sở GTVT đã tiến hành kiểm tra 468.270 xe, trong đó có 37.660 xe vi phạm, chiếm tỷ lệ 8%, xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 280,6 tỷ đồng./.

Trí Dũng