xuất khẩu

Trong tháng 5/2021, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 750 triệu USD. Ảnh: TL

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tháng 5, kim ngạch xuất khẩu (XK) ước đạt 5,01 tỷ USD, tăng 40,2% so với tháng 5/2020, tăng 1,3% so với tháng 4/2021; trong đó, giá trị XK nhóm nông sản chính ước đạt 1,75 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,52 tỷ USD, thủy sản đạt 750 triệu USD và chăn nuôi đạt 41 triệu USD…

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước đạt 22,83 tỷ USD, tăng 30,3% so với 5 tháng/2020. Trong đó, XK nhóm nông sản chính ước đạt 7,78 tỷ USD, tăng 13,0%; lâm sản chính đạt 7,06 tỷ USD, tăng 61,8%; thủy sản ước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12%; chăn nuôi ước đạt 166 triệu USD, tăng 43,9%.

5 tháng đầu năm, nhiều sản phẩm/ nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm cao su, chè, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ, mây, tre, cói thảm; quế…

Đáng chú ý, cao su, chè, nhóm hàng rau quả, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. 2 mặt hàng giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu gồm: Cà phê và gạo.

4 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản chính là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 24,6%, 22,6%, 6,6% và 4,9%.

Cùng chiều tăng với kim ngạch xuất khẩu, 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu (NK) các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước khoảng 19,57 tỷ USD, tăng 51,0% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị NK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,04 tỷ USD, tăng 126,9%; nhóm sản phẩm chăn nuôi đạt khoảng 1,52 tỷ USD, tăng 23,2%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 881,2 triệu USD, tăng 25,8%; nhóm lâm sản chính khoảng 1,34 tỷ USD, tăng 42,3%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 2,9 tỷ USD, tăng 36,5%./.

Khánh Linh