Theo đó, Bộ đã ký kết 4 Hiệp định cấp Chính phủ và 10 thỏa thuận/bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản. Bộ cũng đã đàm phán và làm thủ tục phê duyệt 18 chương trình/dự án ODA với tổng vốn tài trợ trên 500 triệu USD (4 dự án vốn vay, 14 dự án hỗ trợ kỹ thuật).

Cụ thể, Bộ đã triển khai kế hoạch hợp tác quốc tế nhằm tăng cường hợp tác, thu hút các nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài để phục vụ cho mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn; tổ chức nhiều hoạt động hợp tác đa phương và song phương về hợp tác khoa học kỹ thuật, đào tạo, thương mại …

Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các đối tác châu Phi và châu Mỹ la tinh; đề xuất các hoạt động đàm phán với các nước láng giềng về hợp tác trong lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy sản, kiểm soát tàu thuyền, tìm kiếm, cứu hộ tàu cá và ngư dân trên biển. Tiếp tục chỉ đạo thực thi các cam kết quốc tế, xây dựng các điều ước hợp tác quốc tế với các nước phát triển, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; triển khai xây dựng chương trình dự án theo mô hình hợp tác công tư.

Về hội nhập, Bộ đã chủ động tích cực tham gia đàm phán về thuế quan đối với hàng nông lâm thủy sản, chủ trì các nội dung về hàng rào kỹ thuật SPS trong khuôn khổ WTO và các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do; tham gia các phiên rà soát chính sách và thực thi các FTA đã được ký kết. Tiếp tục tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và 6 FTA song phương giữa Việt Nam với EU, Hàn Quốc…/.

Phúc Nguyên