7 tháng năm 2022: Hơn 3.700 người chết vì tai nạn giao thông