Hà Nội có 22,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
Hà Nội có 22,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Ảnh: TL

Trong tháng 9, TP. Hà Nội có 1.555 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 42% (so với cùng kỳ năm trước); vốn đăng ký đạt 14,4 nghìn tỷ đồng, giảm 65%; thực hiện thủ tục giải thể cho 215 doanh nghiệp, giảm 17%; 972 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 33%; 491 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 9%.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Hà Nội có 22,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2%; vốn đăng ký đạt 226,9 nghìn tỷ đồng, giảm 14%; thực hiện thủ tục giải thể cho gần 2,7 nghìn doanh nghiệp, giảm 1%; hơn 16,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 22%; 6,9 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 15%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2023 cho thấy: Có 22,5% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2023 tốt hơn quý II/2023. 46,7% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản suất kinh doanh ổn định và 30,8% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự báo 3 tháng cuối năm, tình hình thị trường xuất khẩu được cải thiện, các chính sách giảm thuế, phí, giảm mặt bằng lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao nên xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV là 32,7%...

Năm 2023, TP. Hà Nội phấn đấu có khoảng 950 doanh nghiệp (tăng khoảng 20 doanh nghiệp so với năm 2022) hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, có khoảng 300 - 350 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.