Tau bay Vietjet tai nha may Airbus

Tàu bay Vietjet tại nhà máy Airbus

Theo đó, Vietjet đã đặt mua 63 tàu bay và được quyền mua thêm 30 tàu nữa theo kế hoạch phát triển của hãng. Ngoài ra, Vietjet sẽ thuê thêm 7 tàu bay mới từ các đối tác chiến lược.

Vietjet sẽ nhận chiếc tàu bay đầu tiên từ đơn đặt hàng này vào quý 4 năm nay. Hợp đồng được thực hiện trong thời gian nhanh kỷ lục, chỉ 9 tháng sau khi ký Airbus đã thực hiện giao những chiếc máy bay đầu tiên. Chiếc tàu bay mới này sẽ gia nhập vào đội tàu bay Vietjet 16 chiếc hiện tại và sẽ góp phần giúp Vietjet phát triển mạng bay nội địa và quốc tế ngày càng rộng khắp của mình./.

D.T