Chú thích ảnh
Đồng rupee mệnh giá 2000 của Ấn Độ.

Động thái trên diễn ra sau quyết định hồi tháng 7/2022 của Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI) cho phép thanh toán thương mại quốc tế bằng đồng nội tệ.

Theo Bộ trên, sáng kiến của RBI nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thương mại và hỗ trợ lợi ích của cộng đồng thương mại toàn cầu bằng đồng rupee của Ấn Độ. Thông báo của MEA nêu rõ Ngân hàng quốc tế Ấn Độ của Malaysia (IIBM), có trụ sở tại Kuala Lumpur, đã vận hành cơ chế này bằng cách mở tài khoản Rupee Vostro đặc biệt thông qua ngân hàng tương ứng của mình ở Ấn Độ, là Ngân hàng Liên minh Ấn Độ. Các tài khoản Vostro được sử dụng để thanh toán bằng đồng nội tệ.