Lien Ninh

Phiên chào bán được tổ chức tại HNX

Theo đó, phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 6 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 2 triệu cổ phần, có nhà đầu tư đặt mua 1 triệu cổ phần (tương đương 52,6% tổng khối lượng cổ phần chào bán). Giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% cổ phần đã được bán cho các nhà đầu tư tham dự. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 19,8 tỷ đồng. Nhà nước tiếp tục nắm giữ hơn 1,7 triệu cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa.

Được biết, Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh tiền thân là Trung tâm Hạ tầng Vận tải công cộng Hà Nội, được thành lập ngày 27/6/2011 thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động của đơn vị là vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng phương tiện xe buýt.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 50 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt ngày 5/12/2014: Nhà nước: 35%; người lao động: 9,2%; cổ đông chiến lược: 16%; nhà đầu tư mua qua hình thức đấu giá: 39,8%./..

D.T