Đại diện Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết: Cục đang tiếp tục tập trung chỉ đạo tái cấu trúc VASS và yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện phương án tăng vốn pháp định lên 300 tỷ đồng theo Nghị định số 46/2007/NĐ- CP trước thời điểm 8/11/2013.

VASS là một trong số ít doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm có lãi. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư thất bại khiến doanh nghiệp này phải nhanh chóng ra quyết định tái cấu trúc.

Cuối năm 2012, Bộ Tài chính đã chấp thuận cho cổ đông chính của VASS là Công ty Cổ phần Thủ phủ Tre (Bamboo Capital) đầu tư góp thêm vốn, Bamboo Capital đã đặt cọc khoản tiền 52 tỷ đồng để tham gia tái cấu trúc VASS.

Bộ Tài chính yêu cầu VASS và cổ đông cần sớm hoàn thành việc tăng vốn trước thời điểm quy định.

H.C