top 50

Giải thưởng Bảo Việt nhận từ chương trình. ảnh: BV

Chương trình do Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng các doanh nghiệp, trong công tác thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội. Đây là lần thứ hai Bảo Việt tham gia chương trình và cũng là lần thứ 2 Bảo Việt được vinh danh.

Năm 2013, những nỗ lực của Bảo Việt trong việc đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, cũng như đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ đã được Ban giám khảo ghi nhận và đánh giá Bảo Việt thuộc TOP 50 doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng.

Bảo Việt được biết đến như là Tập đoàn tài chính – bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Bảo Việt chú trọng đến chất lượng của quá trình phát triển, tức là phải đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vững chắc qua các năm.

Kể từ khi cổ phần hóa (năm 2007), hoạt động của Bảo Việt đã gắn kết hơn sự tham gia của các cơ quan hữu quan, theo đó, chiến lược phát triển bền vững tập trung vào việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn, kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan như cổ đông, người lao động, khách hàng.

Năm 2013, Bảo Việt lồng ghép các yếu tố bền vững trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động, nhằm không chỉ đảm bảo bám sát kế hoạch kinh doanh, mà đồng thời vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, theo đúng định hướng phát triển bền vững.

Ông Hoàng Việt Hà- Giám đốc Hoạt động, Tập đoàn Bảo Việt cho biết: "Tính đến nay, Bảo Việt đã dành hơn 100 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Bảo Việt tự hào trong năm 2013 đã hỗ trợ cho hàng trăm hộ nghèo tại các tỉnh khó khăn như Bắc Kạn, Nghệ An, Hà Giang... Chúng tôi cũng tài trợ hàng nghìn suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên khắp cả nước với tổng đầu tư cho hoạt động xóa đói giảm nghèo và thế hệ trẻ vào khoảng 16 tỷ đồng"./.

Vũ Long