BHXHTP.Hồ Chí Minh: 1.235 tỷ đồng đã chi hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp
Hỗ trợ người dân làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Gia Cư

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, theo Nghị Quyết 116/NQ-CP của Chính phủ, nhiều ngày qua các đơn vị toàn thành phố đang tập trung cao độ, dốc toàn lực giúp người lao động và doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách này nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Theo đó, đến ngày 20/10/2021, đơn vị đã giải quyết chi hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hường bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/10/2021 đến ngày 31/12/2021 cho 13.482 đơn vị và 502.659 lao động. Trong đó, có 449.531 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 53.128 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tổng số tiền chi hỗ trợ là 1.235 tỷ đồng, gồm: chi cho đối tượng người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp 1.126 tỷ đồng; chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp 109 tỷ đồng.

Cùng thời điểm này, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0% cho 81.893 đơn vị và 1.760.816 lao động, với số tiền 1.892 tỷ đồng (đạt 100%).

Về hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lãnh đạo BHXH TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 20/10/2021, toàn ngành cũng đã thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho các doanh nghiệp đủ điều kiện do gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với 264 đơn vị, 53.024 lao động nộp hồ sơ được BHXH thành phố giải quyết cho tạm dừng đóng với số tiền là 417,9 tỷ đồng (thời gian giải quyết hồ sơ 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ).

BHXH thành phố cũng dự kiến số thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 101.356 đơn vị, số lao động 2.323 nghìn người, số tiền 1.061 tỷ đồng để doanh nghiệp hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng tại thời điểm này, BHXH TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhanh chóng xác nhận cho 30.278 đơn vị với 531.676 lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp để được nhận hỗ trợ từ 1.800.000 đồng đến 3.710.000 đồng.

Từ các chính sách hỗ trợ này đã giúp cho doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống ./.