Cụ thể, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên BIC, BIC sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ phê duyệt phát hành 41 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tương đương 35% vốn điều lệ của BIC sau khi hoàn thành việc bán cổ phần. Đồng thời, BIC cũng trình ĐHĐCĐ phê duyệt cơ cấu HĐQT và Ban kiểm soát sau khi có nhà đầu tư tham gia, để chuẩn bị cho việc bầu chính thức đại diện của nhà đầu tư tại ĐHĐCĐ bất thường, sẽ được tổ chức ngay sau khi nhà đầu tư trở thành cổ đông chính thức của BIC.

Kế hoạch phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của BIC nhận được quan tâm của nhiều nhà đầu tư là các Tập đoàn tài chính, bảo hiểm quốc tế. Xác định đây là dự án rất quan trọng, BIC đã tìm hiểu kỹ lưỡng để lựa chọn được nhà đầu tư có cùng chiến lược kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, có năng lực tài chính tốt, có kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm toàn cầu và cam kết gắn bó lâu dài để nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị của BIC.

Hiện nay, BIC đang tập trung đàm phán với mục tiêu chốt được giao dịch trong tháng 4/2015, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua sẽ thực hiện báo cáo cơ quan chức năng để được chấp thuận trong quý II/2015 và đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong quý III/2015.

Với vốn điều lệ mới của BIC sau khi chào bán dự kiến đạt trên 1.000 tỷ đồng và sẽ là 1 trong 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô vốn tự có lớn nhất trên thị trường Việt Nam, là tiền đề BIC đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh và đầu tư trong thời gian tới.

Được biết, trong chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh tại nước ngoài, ngày 23/3/2015, Tổng Vụ Đầu tư và Hành chính - Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Quốc gia Myanmar đã chính thức chấp thuận cho BIC được thành lập Văn phòng đại diện tại Myanmar. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để BIC nghiên cứu, thăm dò và gia nhập thị trường Myanmar trong thời gian tới.

Hiện BIC đang là doanh nghiệp bảo hiểm có hoạt động đầu tư tại nước ngoài rộng nhất với mạng lưới hoạt động phủ kín Lào, Campuchia và Myanmar.

Cũng theo BIC, trong quý I/2015, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC tăng trưởng ấn tượng, với tốc độ tăng tổng doanh thu phí bảo hiểm là 48,5% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 314 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch năm 2015; trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 44% và doanh thu phí tái bảo hiểm tăng 121,4%. So với tốc độ tăng trưởng trung bình của toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ quý I/2015 ước đạt khoảng 17% thì tốc độ tăng trưởng của BIC đang thể hiện những nỗ lực và quyết tâm vượt bậc.

Trong quý I/2015, BIC đã tập trung thực hiện tái cơ cấu nhiều mặt hoạt động, từ quản trị điều hành, cơ chế giao và thúc đẩy kinh doanh, cơ chế chi trả thu nhập, thực hiện rà soát và cải tiến hệ thống quy trình thủ tục theo hướng đơn giản hóa, tập trung toàn bộ dữ liệu về trụ sở chính,...

Với kết quả tăng trưởng tốt trong quý I/2015, BIC đặt mục tiêu tới 30/6/2015 sẽ hoàn thành trên 50% cả chỉ tiêu quy mô và lợi nhuận của cả năm 2015./.

H.C