Theo lãnh đạo VCCI, năm 2022 được kỳ vọng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hồi phục, tích lũy và tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bức tranh kinh tế Việt Nam trong năm qua đã có nhiều gam màu sáng, đặc biệt là sức bật sản xuất, kinh doanh của cả doanh nghiệp trong nước và FDI. Tuy nhiên, ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong thời gian tới đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, do những tác động không nhỏ từ thế giới, đặc biệt các vấn đề kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, tăng lãi suất, các vấn đề về an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu… sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế các nước đang phát triển.

Biết tận dụng cơ hội từ biến đổi khí hậu, doanh nghiệp sẽ nhận được các mô hình tài chính mới
Ông Phạm Tấn Công- Chủ tịch VCCI, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Vân

Từ vai trò tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Phạm Tấn Công chia sẻ: “Phát triển bền vững đã trở thành xu thế tất yếu và chiến lược phát triển bền vững doanh nghiệp phải được xây dựng dựa trên các trụ cột kinh tế, quản trị, xã hội và môi trường (ESG). Đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình xây dựng các trụ cột bền vững”.

Cũng theo ông Phạm Tấn Công, các giá trị của phát triển doanh nghiệp bền vững nêu ở trên cần phải được định hình và xây dựng dựa trên một hệ giá trị cốt lõi của doanh nhân, doanh nghiệp. Đó chính là đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, các yêu cầu về đạo đức trong sản xuất kinh doanh, về bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường đang được đề cao, vừa tạo ra các chuẩn mực mới, vừa tạo hàng rào kỹ thuật trong thâm nhập thị trường, nhất là thị trường các nước phát triển.

Biết tận dụng cơ hội từ biến đổi khí hậu, doanh nghiệp sẽ nhận được các mô hình tài chính mới
Chuyển đổi, tăng tốc, bứt phá – doanh nghiệp bền vững, quốc gia thịnh vượng. Ảnh: Nguyễn Vân

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Tuấn Quang - Phó Cục trường Cục Biến đổi khí hậu, cho biết để đạt các mục tiêu theo lộ trình về phát thải ròng bằng “0” và thích ứng với biến đổi khí hậu, Việt Nam phải đối diện với thách thức lớn, đó là: nhu cầu tài chính cho việc thực hiện các mục tiêu là rất lớn. Cụ thể, năm 2050 Việt Nam cần trên 380 tỷ USD trong khi nguồn lực hạn chế; trình độ kỹ thuật và năng lực công nghệ của Việt Nam, đặc biệt là công nghệ năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính còn hạn chế; cần xem xét, cân nhắc vấn đề quản trị, quản lý và đảm bảo công ăn việc làm và ổn định xã hội khi thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế.

Ông Quang cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp biết tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu sẽ tiếp nhận được các mô hình kinh tế, tài chính mới; có cơ hội tham gia thị trường các-bon, cũng như tạo ra sự đổi mới về công nghệ, phát triển sản xuất, kinh doanh từ các nguồn năng lượng tái tạo để tăng tính cạnh tranh, tạo ra lợi nhuận bền vững.

Diễn đàn VCSF 2022 mang đến cho các đại biểu nhiều thông tin cập nhật, hữu ích từ đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Xây dựng nền kinh tế trung hòa các-bon và thích ứng với biến đổi khí hậu - Định hướng đến năm 2050 của Việt Nam”; từ đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư về “Triển khai tăng trưởng xanh trong bối cảnh trong nước và quốc tế mới hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”; từ đại diện Ngân hàng Thế giới về “Phát triển Thương mại xanh tại Việt Nam”.