Bình Dương: Bổ sung hơn 3.500 tỷ đồng cho dự án đường Vành đai 3

Đường Vành đai 3 đoạn đi qua phường Tân Đông Hiệp có chiều dài 4,3 km, điểm đầu từ điểm giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn với quốc lộ 1K. Ảnh: TL

Theo đó, dự án thành phần 5, xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi, được giao bổ sung 1.180 tỷ đồng.

Đối với dự án thành phần 6, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương, được giao bổ sung khoảng 2.360 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2213 giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2021 - 2025 là 4.266 tỷ đồng cho 2 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3. Như vậy, sau khi được bổ sung, hiện tổng số tiền cho hai dự án là 7.807 tỷ đồng.

Về tiến độ của dự án, theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương được chia làm 2 dự án thành phần gồm: xây lắp và giải phóng mặt bằng.

Đối với dự án xây lắp (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi), đến nay đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn giám sát công tác khảo sát; tư vấn khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hiện các nhà thầu đã hoàn thành công tác khoan khảo sát địa chất./.

Cũng theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương, về công tác bàn giao ranh giải phóng mặt bằng, ngày 31/10/2022, hoàn thành công tác bàn giao ranh ngoài thực địa cho các Trung tâm phát triển quỹ đất để triển khai công tác đo đạc, kiểm kê. Dự kiến hoàn thành dự án thành phần 6 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định vào cuối tháng 11/2022.