miền, giảm tiền sử dụng đất

Tại tỉnh Bình Dương, người có công với cách mạng sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Ảnh minh họa

Theo đó, các đối tượng được miễn, gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; thân nhân của liệt sỹ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng

Các đối tượng này được miễn tiền sử dụng đất khi được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở; khi được giao đất ở, được chuyển mục đích sử dụng từ đất khác sang làm đất ở, được công nhận quyền sử dụng đất ở.

Người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945, khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được miễn tiền sử dụng đất ở 2 mức: không quá 300m2 và không quá 400m2 tùy theo thời gian tham gia cách mạng.

Về giảm tiền sử dụng đất quy định có 4 mức là: 90%; 80%; 70%; 65% tùy theo tỷ lệ thương tật, mức độ đóng góp với cách mạng.

Ngoài ra, trường hợp người hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 mà cả vợ và chồng đã mất mà các con có khó khăn về nhà ở thì được hỗ trợ cải thiện nhà ở. Tổng số tiền hỗ trợ bao gồm cả hỗ trợ bằng hình thức miễn, giảm tiền sử dụng đất tối đa là 50 triệu đồng.

Vân Hà