>> PNJ được chấp thuận niêm yết hơn 3,5 triệu cổ phiếu

>> BBC: Bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

HSX cho biết, ngày 30/10/2013 đã thông báo tại văn bản số 916/2013/TB-SGDCKHCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ phiếu BMP là ngày 14/11/2013.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2.4 Điều 8 Quy chế Công bố thông tin tại HSX ban hành kèm theo quyết định số 07/2013/QĐ-SGDCKHCM: “Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký cuối cùng, tổ chức niêm yết phải nộp cho SGDCK các tài liệu sau: Một bản tóm tắt danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu; Một bản dữ liệu điện tử định dạng excel danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu”.

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 20/12/2013, dù đã nhiều lần nhắc nhở qua điện thoại, BMP vẫn chưa nộp tóm tắt sổ cổ đông và file điện tử danh sách cổ đông về cho HSX.

Vì vậy, HSX nhắc nhở và đề nghị BMP nhanh chóng gửi Tóm tắt sổ cổ đông và file mềm danh sách cổ đông về HSX trước ngày 27/12/2013.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12 cổ phiếu BMP có giá 70.000 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên