Theo Cục SHTT, điểm mới và quan trọng của Nghị định 65/2023/NĐ-CP là sửa đổi, bổ sung một loạt các quy định về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) và quyền đối với giống cây trồng, đặc biệt là với các yếu tố mới như không gian số, các hình thức mới của đối tượng bảo hộ trước đây chưa được quy định rõ ràng.

Về hành vi xâm phạm quyền, Nghị định 65 bổ sung một số tiêu chí để giúp định hướng trong xác định hành vi xâm phạm quyền nào được xem là nhắm vào người tiêu dùng Việt Nam, bị xem là xảy ra tại Việt Nam.

Ví dụ như hành vi xảy ra trên mạng Internet và được thực hiện trên trang thông tin điện tử dưới tên miền Việt Nam hoặc có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt...

Cục SHTT cho rằng, trong bối cảnh hành vi xâm phạm quyền SHTT trên mạng Internet ngày càng phổ biến, việc làm rõ quy định này sẽ tạo điều kiện giúp các cơ quan bảo vệ quyền SHTT có thêm căn cứ để xác định hành vi xâm phạm quyền.

Nghị định 65/2023/NĐ-CP: Bổ sung quy định bảo vệ chủ thể quyền sở hữu trí tuệ
Nghị định 65/2023/NĐ-CP: Bổ sung quy định bảo vệ chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh minh hoạ

Về yếu tố xâm phạm quyền, Cục SHTT cho biết, Nghị định 65 đã bổ sung quy định nhằm làm rõ yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp và nhãn hiệu âm thanh, những đối tượng mới được bổ sung theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2022.

Nghị định 65 cũng sửa đổi, bổ sung quy định nhằm làm rõ căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với một số đối tượng mới như kiểu dáng công nghiệp đăng ký quốc tế theo Thoả ước La Hay, nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo điều ước quốc tế.

Về chứng cứ chứng minh chủ thể quyền, Nghị định 65 cũng sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm làm rõ chứng cứ chứng minh chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý được đăng ký bảo hộ theo thể thức quốc gia và chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo điều ước quốc tế, nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam, kiểu dáng công nghiệp được đăng ký quốc tế theo Thỏa ước La Hay có chỉ định Việt Nam.

Để đảm bảo các điều kiện thực hiện hiệu quả những quy định trong Nghị định 65, Cục SHTT đã và đang triển khai một loạt các công việc như rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình thẩm định đơn đăng ký xác lập quyền cho từng đối tượng SHCN.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ tra cứu, đào tạo thẩm định viên để thẩm định nhãn hiệu âm thanh; nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, cổng dịch vụ công trực tuyến, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia đáp ứng nhu cầu nộp đơn trực tuyến ngày càng tăng của người dân, doanh nghiêp.