Với số điểm 0,8002 điểm, Bộ Tài chính là đơn vị duy nhất 8 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam ICT Index khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2020.

Media