Chỉ đạo của Bộ Tài chính về trái phiếu doanh nghiệp được đưa ra trên cơ sở thực hiện công điện số 1163/CĐ-TTg ngày 13/12 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Vụ Tài chính ngân hàng có công văn tới Ngân hàng Nhà nước đề nghị yêu cầu các tổ chức tín dụng có phát hành trái phiếu cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu. Những tổ chức tín dụng thời gian qua có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, hỗ trợ, cam kết mua lại trái phiếu và định hướng người gửi tiền mua trái phiếu doanh nghiệp cần có biện pháp cương quyết chấn chỉnh và có trách nhiệm với nhà đầu tư, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ.

Bộ Tài chính đề nghị chấn chỉnh hoạt động môi giới của ngân hàng về trái phiếu doanh nghiệp

Dự kiến sẽ xây dựng thị trường giao dịch tập trung cho trái phiếu phát hành riêng lẻ.
Ảnh: T.L

Trái phiếu doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng cục bộ từ nhóm tài chính, bất động sản Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chậm lại để sàng lọc và phát triển bền vững hơn

Bộ Tài chính cũng giao Vụ Tài chính ngân hàng thực hiện phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vụ Tài chính ngân hàng cũng chủ trì phối hợp với Ủy ban chứng khoán nghiên cứu, tham mưu các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợ pháp chính đáng của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính giao Ủy ban chứng khoán tiếp tục tổ chức làm việc với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn và các doanh nghiệp có lượng trái phiếu sắp đáo hạn lớn để có kế hoạch, giải pháp cụ thể chủ động thanh toán cho nhà đầu tư.

Ủy ban chứng khoán cũng được giao làm việc và yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, môi giới, phân phối, bảo lãnh, tư vấn phát hành trái phiếu…

Xây dựng kế hoạch đưa trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào giao dịch trên sàn

Về nhiệm vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, đơn vị này được giao khẩn trương hoàn thiện, vận hành hệ thống giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đảm bảo minh bạch, đúng quy định của pháp luật./.