Bộ Tài chính xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Tài chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt gần 60%
Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân. Ảnh: TL.

Tính đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Tài chính thực tế triển khai là 869, trong đó: số DVCTT mức độ 1 là 92 (tỷ lệ 10,58%); số DVCTT mức độ 2 là 258 (tỷ lệ 29,7%); số DVCTT mức độ 3 là 62 (tỷ lệ 7,13%); số DVCTT mức độ 4 là 457 (tỷ lệ 52,59%). Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 là 519 (tỷ lệ 59,72%).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.

Chiểu theo quy định này thì đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 358/519 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 68,98% (vượt hơn 30% so với yêu cầu của Chính phủ).

Bên cạnh đó, dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính cung cấp ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính. Vì vậy, các DVCTT của Bộ Tài chính luôn được người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đánh giá cao./.

Bộ Tài chính đang triển khai 869 dịch vụ công trực tuyến

Tính đến nay, tổng số DVCTT của Bộ Tài chính thực tế triển khai là 869, trong đó: số DVCTT mức độ 1 là 92 (tỷ lệ 10,58%); số DVCTT mức độ 2 là 258 (tỷ lệ 29,7%); số DVCTT mức độ 3 là 62 (tỷ lệ 7,13%); số DVCTT mức độ 4 là 457 (tỷ lệ 52,59%). Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 là 519 (tỷ lệ 59,72%).