dự trữ nhà nước

Ngành Dự trữ Nhà nước bảo quản tốt các vật tư, thiết bị, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong phòng, chống thiên tai. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai; phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị; nhận định tình hình thời tiết, xu thế thiên tai năm 2021 và các giải pháp phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị xây dựng và kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai, đồng thời kiểm tra, rà soát kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, loại hình thiên tai trên địa bàn địa phương.

Các hoạt động đề ra nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị các cấp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng chống thiên tai và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2021.

Các đơn vị tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo sự đồng thuận, ý thức chủ động trong phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị đẩy mạnh công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai; xây dựng và tổ chức diễn tập phương án phòng, chống thiên tai tại từng đơn vị theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) đảm bảo ứng trực kịp thời làm nhiệm vụ khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Bộ Tài chính lưu ý, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống phòng, chống thiên tai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị, hệ thống và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian thực hiện từ 15/5/2021 đến 22/5/2021./.

Khánh Huyền