Bãi bỏ một số quyết định ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính Kiến nghị xử lý trên 40.424 tỷ đồng qua thanh tra tài chính Nộp ngân sách hàng nghìn tỷ đồng từ xử lý sai phạm qua thanh tra tài chính

Tiếp nhận trên 2 nghìn đơn khiếu nại, tố cáo

Ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, nên không tránh khỏi phát sinh khiếu nại, tố cáo. Do đó, Bộ Tài chính luôn tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động xử lý và hạn chế thấp nhất các trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, khiếu nại vượt cấp; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

Bộ Tài chính: Không để các khiếu nại tồn đọng, kéo dài
Cơ quan thuế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Ảnh: TL

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai kịp thời và nghiêm túc các quy định của Thanh tra Chính phủ để công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngành Tài chính đi vào nề nếp, cụ thể: Niêm yết công khai nội quy, lịch tiếp công dân đúng quy định; bố trí cán bộ tiếp công dân có năng lực, phẩm chất đạo đức, am hiểu chuyên môn và pháp luật. Đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đều được xử lý theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật về tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, vào sổ theo dõi, lưu trữ đơn thư, phân cấp giải quyết…

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Tài chính đã tiếp nhận 882 đơn khiếu nại, trong đó có 528 đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc thu thuế, ấn định thuế không đúng quy định; áp mã hàng hóa chưa chính xác, đề nghị thanh toán nợ dân; vi phạm trong việc phát hành và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp…

Đồng thời, ngành Tài chính cũng tiếp nhận 1.531 đơn tố cáo, trong đó có 368 đơn thuộc thẩm quyền. Nội dung đơn tố cáo tập trung vào sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tuyển dụng, thi đua khen thưởng, một số công ty bảo hiểm bán bảo hiểm qua kênh đối tác ngân hàng không đúng quy định của pháp luật. Phần lớn đơn tố cáo bị trùng lặp, không ghi tên, không có chữ ký, không ghi địa chỉ rõ ràng; nội dung tố cáo chung chung, không có bằng chứng cụ thể.

Nâng cao trình độ cán bộ tiếp công dân

Bộ Tài chính: Không để các khiếu nại tồn đọng, kéo dài

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải hướng dẫn, làm rõ thẩm quyền giải quyết, các hành vi nghiêm cấm, các trường hợp khiếu nại, tố cáo không xem xét, thụ lý giải quyết.

Ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính

Theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện nhiều năm nhưng hiệu quả đạt được vẫn chưa cao. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số người khiếu nại, tố cáo còn hạn chế.

Do đó, có những vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định pháp luật, nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn tiếp tục khiếu nại lên cấp trên hoặc chuyển sang tố cáo đối với người giải quyết khiếu nại, nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ mới; không thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án.

Trong khi đó, dự báo trong 6 tháng cuối năm, nếu các kiến nghị của công dân, số trái chủ, chủ sở hữu trái phiếu đã mua của một số tập đoàn đã bị khởi tố và kiến nghị của một số công dân gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng nhưng lại bị chuyển thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ... không được quan tâm, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, người dân sẽ tiếp tục kêu gọi các hoạt động tập trung đông người, căng băng rôn khẩu hiệu nhằm gây áp lực với các cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ công chức và công dân với nội dung cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu.

Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc, ngoài việc giải thích, phân tích cho người dân hiểu các quy định về quyền, nghĩa vụ, trình tự giải quyết, phải hướng dẫn, làm rõ thẩm quyền giải quyết, các hành vi nghiêm cấm, các trường hợp khiếu nại, tố cáo không xem xét, thụ lý giải quyết.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cấp dưới; kiểm tra cụ thể các vụ việc khiếu nại, tố cáo đơn vị đã thụ lý; chú trọng tại địa bàn, đơn vị thường để xảy ra các khiếu kiện bức xúc, đông người.

Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Đã tổ chức tiếp 237 lượt công dân

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tổ chức tiếp 237 lượt công dân với 449 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở. Trong đó, cơ quan Bộ Tài chính tiếp 26 lượt với 171 người; cấp tổng cục (các cơ quan tổng cục, các cục và chi cục ở địa phương) tiếp 211 lượt với 278 người.