Chiều ngày 6/1/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2021.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cùng đại diện cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022
Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) Trần Thị Tuyết Lan đã báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý tài chính, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của cơ quan Bộ Tài chính năm 2021.

Theo bà Trần Thị Tuyết Lan, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trong ngành Tài chính và cơ quan Bộ Tài chính đã được Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo toàn diện nhằm phát huy quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động, tự giác của mỗi công chức, viên chức và người lao động.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn chính sách, chế độ, Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) đã chủ động nghiên cứu, tham mưu trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác TCCB và tổ chức thực hiện kịp thời theo đúng tinh thần, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, cải cách công vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của từng cấp đơn vị trong ngành, đồng thời, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Bộ Tài chính.

Về tổ chức bộ máy, theo bà Trần Thị Tuyết Lan, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, Vụ TCCB tham mưu Bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, năm 2021, Vụ TCCB đã tham mưu Bộ ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị theo thẩm quyền, đồng thời điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp theo hướng việc phân bổ chỉ tiêu biên chế không thực hiện cào bằng với tỷ lệ giảm như nhau tại các đơn vị.

Bộ Tài chính thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022
Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Trần Xuân Hà đã điểm lại một số kết quả nổi bật mà Bộ Tài chính đã thực hiện trong năm 2021.

Đề cập tới nhiệm vụ năm 2022, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ chính là: “Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phát huy sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa gắn liền với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước”.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng đã nêu rõ 8 giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách trong năm 2022.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu, việc triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ, công chức người lao động trong toàn ngành Tài chính, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao.

Bộ Tài chính thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022
Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo 11 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ký kết giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, sau lễ trao thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho cho 5 tập thể và 9 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho 9 tập thể, đã diễn ra Lễ phát động và ký giao ước thi đua của Bộ Tài chính năm 2022 với khẩu hiệu hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, phục hồi, hiệu quả, kiến tạo, phát triển, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tài chính – ngân sách năm 2022”.

Bộ Tài chính thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022
Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho 5 tập thể. Ảnh: Đức Minh
Bộ Tài chính thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 9 cá nhân. Ảnh: Đức Minh
Bộ Tài chính thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ Tài chính cho 8 tập thể. Ảnh: Đức Minh