Hội thảo trực tuyến đợt 2 trao đổi các vướng mắc trong quá trình soát xét các bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) do Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính tổ chức diễn ra từ ngày 13/10 đến 15/10.

Tham dự hội thảo tại các điểm cầu có 200 đại biểu là: Thành viên Ban biên dịch và Ban soát xét các chuẩn mực IFRS; các chuyên gia kế toán, kiểm toán từ các cơ sở đào tạo, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán, các tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán, các tập đoàn; các cán bộ, công chức của Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán và các đơn vị liên quan trong Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước,....

Bộ Tài chính tiếp tục soát xét bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
Quang cảnh rà soát bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Theo đại diện lãnh đạo Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán, ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam.

Một trong những hoạt động mà Bộ Tài chính đang triển khai Quyết định số 345 để sớm đưa chuẩn mực IFRS vào áp dụng tại Việt Nam là công tác biên dịch và soát xét bản dịch các chuẩn mực IFRS sang tiếng Việt.

Trong quá trình rà soát bản dịch và soát xét các chuẩn mực IFRS, có phát sinh một số vướng mắc thuộc về nội dung chuẩn mực cần được trao đổi, thảo luận để hoàn thiện bản dịch trước khi Bộ Tài chính công bố.

Được sự hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam, trong tháng 10 và tháng 11/2021, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán) tổ chức 4 đợt hội thảo dưới hình thức trực tuyến tại Bộ Tài chính và các điểm cầu (Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc; Đà Nẵng; TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam..).

Tại đợt 2, dưới sự chủ trì và điều hành của ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán, Ban soạn thảo tập trung trao đổi, thảo luận và xin ý kiến của các chuyên gia về các chuẩn mực: IFRS 06; IAS 38; IFRS 14; IAS 41; IFRS 16; IFRS 15; IAS 19; IAS 26.

Trước đó, từ ngày 6/10 đến 8/10, hội thảo trực tuyến đợt 1 đã diễn ra nhằm trao đổi, thảo luận và xin ý kiến của các chuyên gia về các chuẩn mực: IAS 02; IAS 16; IFRS 05; IAS 12; IAS 20; IAS 23; IAS 40; IAS 37; IAS21.

Theo kế hoạch, từ 27/10 đến 29/10/2021, dưới sự chủ trì và điều hành của ông Lưu Đức Tuyên – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán, hội thảo trực tuyến đợt 3 sẽ diễn ra nhằm trao đổi, thảo luận và xin ý kiến của các chuyên gia về các chuẩn mực: IFRS 2; IFRS 7; IAS 32; IFRS 9; IAS 39; IFRS 13; IFRS 17; IAS 36.

Hội thảo trực tuyến đợt 4 sẽ diễn ra từ 10/11 đến 12/11/2021, dưới sự chủ trì và điều hành của bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán nhằm trao đổi, thảo luận và xin ý kiến của các chuyên gia về các chuẩn mực: IAS 10; IFRS 1; IFRS 3; IFRS 8; IFRS 10; IFRS 11; IFRS 12; IAS1; IAS7; IAS 8; Khung khái niệm chung cho báo cáo tài chính; IAS 24; IAS 27; IAS 28; IAS 29; IAS 33; IAS 34.

Danh mục chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

IFRS 1 - Lần đầu áp dụng IFRS; IFRS 2 - Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu; IFRS 3 - Hợp nhất kinh doanh; IFRS 5 - Tài sản dài hạn nắm giữ để bán và hoạt động không liên tục; IFRS 6 - Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản.

IFRS 7 - Công cụ tài chính: Trình bày (Thay thế IAS 32); IFRS 8 - Bộ phận kinh doanh; IFRS 9 - Công cụ tài chính (Thay thế IAS 39); IFRS 10 - Báo cáo tài chính hợp nhất; IFRS 11 - Thoả thuận liên doanh.

IFRS 12 - Thuyết minh về lợi ích trong các đơn vị khác; IFRS 13 - Xác định giá trị hợp lý; IFRS 14 - Các khoản hoãn lại theo luật định; IFRS 15 - Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng (thay thế cho IAS 11 và IAS 18, hiệu lực từ 1/1/2018).

IFRS 16 - Thuê tài sản (Thay thế IAS 17, hiệu lực từ 1/1/2018); IFRS 17 - Hợp đồng bảo hiểm (thay thế IFRS 4, hiệu lực từ 1/1/2021).

Danh mục hệ thống chuẩn mực kế toán

IAS 1 - Trình bày Báo cáo tài chính; IAS 2 - Hàng tồn kho; IAS 7 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; IAS 8 - Chính sách kế toán, sự thay đổi trong ước tính kế toán và sai sót; IAS 10 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm; IAS 12 - Thuế Thu nhập doanh nghiệp; IAS 16 - Tài sản, nhà cửa và thiết bị; IAS 19 - Lợi ích người lao động; IAS 20 - Kế toán đối với nguồn tài trợ và trình bày sự hỗ trợ của chính phủ; IAS 21 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; IAS 23 - Chi phí đi vay; IAS 24 - Trình bày các bên liên quan; IAS 26 - Kế toán và báo cáo lợi ích hưu trí; IAS 27 - Báo cáo tài chính riêng ; IAS 28 - Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh; IAS 29 - Báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát; IAS 32 - Công cụ tài chính: Trình bày; IAS 33 - Lãi trên cổ phiếu; IAS 34 - Báo cáo tài chính giữa niên độ; IAS 36 - Tổn thất tài sản; IAS 37 - Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng IAS 38 - Tài sản cố định vô hình; IAS 39 - Công cụ tài chính: Ghi nhận và xác định giá trị; IAS 40 - Bất động sản đầu tư; IAS 41 - Nông nghiệp.