bộ tài chính, dịch covid-19

Bộ phận một cửa của Bộ Tài chính đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Minh

Ngày 2/8, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành công văn số 858/KHTC-QT về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tố chức triển khai kịp thời và phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCC) thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Y tế; chính quyền các địa phương và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Bộ phận Thường trực phòng, chống dịch Covid - 19 (Cục Kế hoạch - Tài chính) – Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính quản lý, giám sát, nắm bắt kịp thời các CBCC thuộc phạm vi quản lý liên quan đến các điểm, vùng dịch, có yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 (theo công bố của cơ quan chức năng có thẩm quyền); yêu cầu CBCC chủ động khai báo y tế, cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và yêu cầu của chính quyền địa phương.

Công văn nêu rõ: “Trường hợp CBCC khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh Covid-19”.

Đặc biệt, công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt CBCC tuyệt đối không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trừ những trường hợp được cấp có thấm quyền cho phép.

Đối với việc bố trí CBCC đến làm việc tại cơ quan, thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội, cũng như công văn số 8187/BTC-KHTC của Bộ Tài chính.

Công văn nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc để lây nhiễm dịch Covid-19 do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trụ sơ làm việc của cơ quan Bộ./.

Đức Minh