Cắt giảm, tiết kiệm 5% dự toán chi thường xuyên

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, trong năm 2024, Bộ Tài chính đã đưa ra chỉ tiêu thực hiện THTK, CLP trong năm 2024 đó là: thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước (NSNN); bảo đảm chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Bộ Tài chính giao.

Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong thu, chi ngân sách và sử dụng kinh phí chi thường xuyên
Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong thu, chi ngân sách và sử dụng kinh phí chi thường xuyên. Ảnh minh họa: H.T

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành thực hiện theo đúng Chỉ thị số 01-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi NSNN và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024 theo hướng cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao.

Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính sử dụng kinh phí NSNN chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về quyết toán NSNN của đơn vị mình và có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt quyết toán NSNN đối với đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc quyết toán chi NSNN không có khối lượng, không đúng thủ tục, sai nội dung.

Triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, nhất là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu… để đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội, bổ sung vốn đầu tư phát triển và hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương và chi các nhiệm vụ cấp bách khác.

Kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phân bổ, quản lý, sử dụng chi NSNN, đặc biệt là các khoản chi mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hạng mục công trình bảo đảm đúng quy định pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả.

Một chỉ tiêu nữa để THTK, CLP trong năm 2024 được Bộ Tài chính đưa ra đó là, từng bước giảm chi hỗ trợ từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) theo lộ trình, nâng cao hiệu quả chi NSNN cho đơn vị SNCL để cơ cấu lại NSNN, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập của viên chức trong đơn vị SNCL.

Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Bộ Tài chính cũng đưa ra giải pháp thực hiện. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm các quy định của Luật NSNN trong tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí NSNN.

Bộ cũng thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và điều hành dự toán NSNN; hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách để chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế, chống thất thu NSNN.

Bộ Tài chính tiết kiệm, chống lãng phí trong thu, chi ngân sách và sử dụng kinh phí chi thường xuyên
Công chức Kho bạc Nhà nước Nam Định đang thực hiện kiểm soát các khoản chi thường xuyên . Ảnh: H.T

Bộ Tài chính cũng yêu cầu toàn ngành tiếp tục tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc trong các đơn vị thuộc bộ, qua đó tiết kiệm chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu…, chi phí đi lại, ăn ở của đại biểu.

Bộ Tài chính yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ trong điều hành, tổ chức thực hiện dự toán, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn NSNN.

Thực hiện tốt quy định về chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo; chế độ tiếp khách trong nước và quốc tế; hạn chế phô trương, hình thức, tiếp khách tràn lan gây lãng phí.

Thực hiện lồng ghép các nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý để kết hợp tổ chức các cuộc họp một cách hợp lý. Tùy theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc họp, người triệu tập cuộc họp phải cân nhắc kỹ và quyết định thành phần, số lượng người tham dự cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về nâng cao hiệu quả công tác quản lý THTK trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài; tập trung bố trí kinh phí cho các đoàn đi đàm phán; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng nguồn kinh phí từ NSNN.

Thực hiện nghiêm quy định chế độ công tác phí đối với CCVC đi công tác nước ngoài. Các trường hợp áp dụng khoản công tác phí, trường hợp thanh toán theo thực tế, hồ sơ, thủ tục, chứng từ thanh toán… phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện…/.