Trong thư, Bộ trưởng viết: "Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi xin gửi tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất".

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; thực hiện Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội…

thư bộ trưởng
Bộ trưởng gửi thư chúc mừng các cơ quan báo chí ngành Tài chính

Bộ trưởng viết: "Trong bối cảnh đất nước còn rất nhiều khó khăn, thách thức khi diễn biến đại dịch Covid-19 ngày càng phức tạp và khó lường, nhiệm vụ của ngành Tài chính vì thế càng nặng nề hơn, nhưng với sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách tài chính nhằm hỗ trợ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần quan trọng để phục hồi sản xuất kinh doanh, tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế".

Đặc biệt, mới đây, ngành Tài chính đã có sáng kiến tham mưu trình Chính phủ thành lập Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 nhằm huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để cùng với ngân sách nhà nước, phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin và nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước để cùng với cả nước vượt qua đại dịch, từng bước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

“Nhiệm vụ của ngành Tài chính trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức, những cơ chế chính sách tài chính luôn có tác động sâu rộng tới người dân và xã hội, bởi vậy báo chí ngành Tài chính cần phát huy hơn nữa vai trò trong việc định hướng thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội và người dân trong quá trình tổ chức thực thi chính sách” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi gắm trong thư.

Với truyền thống tốt đẹp của Báo chí cách mạng Việt Nam, cùng sự năng động, sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ, Bộ trưởng mong toàn thể đội ngũ các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính sẽ ngày càng có nhiều đóng góp hiệu quả đối với công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển của ngành Tài chính./.

Minh Anh