Sáng ngày 14/12/2023, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Đáp ứng yêu cầu quản lý

Theo ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, tham mưu Bộ ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, tổ chức kịp thời theo đúng tin thần, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đảm bảo tính thống nhất, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, (cải cách từ công tác tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, quản lý ngạch, kiểm tra, đào tạo, thi đua khen thưởng,...) và phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của từng cấp đơn vị trong ngành; đáp ứng được yêu cầu quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cần làm tốt công tác quản lý cán bộ
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Ông Phạm Đức Thắng cũng cho biết, công tác tuyển dụng trong năm 2023 được chú trọng triển khai, bám sát nhu cầu công tác, chỉ tiêu tuyển dụng đảm bảo trong chỉ tiêu biên chế trống được giao của các đơn vị (bao gồm cả số lượng công chức, viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc của đơn vị), quy trình thực hiện công tác tổ chức thi tuyển thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Năm 2023, thực hiện giao biên chế công chức cho các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính là 66.653 chỉ tiêu và trong giai đoạn 2024 - 2026, đến hết năm 2026 còn 63.494 chỉ tiêu. Theo đó, năm 2023 giảm 183 biên chế so với năm 2022, năm 2026 giảm 3.342 biên chế so với biên chế được giao năm 2021.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính giao số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý là 1.298 chỉ tiêu. Theo đó, năm 2023 Bộ Tài chính đã giao giảm 34 chỉ tiêu hưởng lương từ NSNN so với năm 2022, giảm 61 chỉ tiêu so với năm 2021.

Công tác thi đua, khen thưởng được Lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, đã phát động các phong trào thi đua với các mục tiêu, nhiệm vụ bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch, chương trình công tác trong từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

Công tác rà soát, thẩm định, xét khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch và khách quan. Đã ứng dụng công nghệ đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 của đơn vị được đổi mới từ hình thức đến nội dung, đơn giản hóa thủ tục, nội dung ngắn gọn, đầy đủ và tập trung chủ yếu vào các vấn đề lớn.

Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ đã bám sát chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc thù của ngành Tài chính, tạo hành lang pháp lý và thống nhất cho các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện thuận lợi, khả thi, minh bạch, hiệu quả.

Chủ động tham mưu, điều động, bổ nhiệm đúng người, đúng việc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được của Vụ Tổ chức cán bộ đã triển khai thực hiện trong năm 2023 và đề nghị đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc:  nếu muốn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thì cần làm tốt các nội dung quản lý cán bộ

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều mảng công việc có tính độc lập, như thuế, hải quan, quản lý nợ, quản lý giá… vì vậy về mặt số lượng cán bộ, chiều sâu về nghiệp vụ khác xa so với các bộ, ngành khác. Khối lượng công việc nhiều, chiều sâu công việc lớn, đáp ứng yêu cầu sự phát triển trong tương lai và phù hợp với thực tiễn là một thách thức.

Bộ trưởng cho rằng, vai trò, vị trí của Vụ Tổ chức cán bộ hết sức quan trọng. Việc tham mưu về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy phải chủ động, khoa học, có tính thực tiễn và dự báo cho tương lai.

"Nếu muốn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao thì chúng ta cần làm tốt các nội dung quản lý cán bộ (từ tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, đào tạo, thi đua khen thưởng). Vụ Tổ chức cán bộ cần chủ động nghiên cứu, tham mưu trình Bộ trong tuyển chọn, tiếp nhận cán bộ, công chức. Việc đề bạt, điều động, bổ nhiệm phải đúng người, đúng việc" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng lưu ý, Vụ Tổ chức cán bộ cần áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, chuẩn hóa quy trình công tác của đơn vị theo hướng cải cách hành chính thuận lợi, thống nhất; trao đổi, luân chuyển bằng hình thức điện tử./.