tiêm

Ảnh: TL.

Bộ Y tế vừa có công điện gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19 về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Y tế - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 điện Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Tại công điện, Bộ Y tế tiếp tục nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi từ tiêm vắc-xin Covid-19 dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời nhấn mạnh thủ trưởng các Đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tại đơn vị mình.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng đảm bảo diện bao phủ vắc-xin.

Theo Bộ Y tế, trong ngày 25/9 có 787.838 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 38.367.246 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 30.420.963 liều, tiêm mũi 2 là 7.946.283 liều./.

Văn Nam