Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh: D.T

Đây là ý kiến chung của nhiều đại biểu tại Diễn đàn Hiệu quả viện trợ lần thứ 7 (AEF 7) diễn ra ngày 26/11 tại Hà Nội, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trước thềm Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam (VDPF).

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho rằng, trong lĩnh vực nâng cao hiệu quả viện trợ, gắn viện trợ với hiệu quả phát triển, trong năm 2013, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực cùng các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội (CSO) và khu vực tư nhân thực hiện các nguyên tắc và cam kết quốc tế trong Văn kiện Quan hệ đối tác Busan (BPD) và Văn kiện Quan hệ đối tác Việt Nam (VPD) để hợp tác phát triển đạt hiệu quả cao, viện trợ đóng góp nhiều hơn vào hiệu quả phát triển.

Tại diễn đàn, các ý kiến tham luận cho thấy, mặc dù Việt Nam đã đứng trong nhóm nước có mức thu nhập trung bình, song vẫn rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế thông qua nguồn vốn ODA để hỗ trợ đảm bảo phát triển bền vững và tránh được “bẫy thu nhập trung bình”. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, khi nguồn vốn ODA có xu hướng giảm, Việt Nam cần có định hướng, chính sách và giải pháp tốt để sử dụng có hiệu quả các khoản vay kém ưu đãi, khai thác tốt các nguồn tài chính cho phát triển khác.

Bên cạnh các nguồn lực về tài chính, Việt Nam cũng cần đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm phát triển, chuyển giao công nghệ thông qua quan hệ hợp tác Bắc-Nam (giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển), Nam-Nam (giữa các nước đang phát triển với nhau) và ba bên (giữa các nước đang phát triển với sự hỗ trợ tài chính của các nhà tài trợ).

Thay mặt các nhà tài trợ, ông Tomoyuki Kimura – Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam, đồng chủ tọa AEF phía nhà tài trợ khẳng định, các đối tác phát triển sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển của Việt Nam trong những năm tới.

Diễn đàn AEF 7 cũng thống nhất các hoạt động của mình trong Kế hoạch trung hạn 2014-2016, trong đó nhấn mạnh vai trò đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn hiệu quả viện trợ khu vực quốc tế, đặc biệt đối với Hội nghị cấp cao Đối tác toàn cầu diễn ra vào tháng 4/2014 tại Mexico và tiến trình xây dựng Chương trình nghị sự phát triển của Liên hợp quốc giai đoạn sau năm 2015./.

Bảo Thiên Bình